สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

น้ำตกม่อนหินไหล เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีทั้งหมด 9 ชั้น และชั้นที่มีความสูงมากที่สุด คือ ชั้นที่ 1 มีความสูง 104 เมตร และชั้นที่ 9 เป็นชั้นบนสุดมีความสูง 90 เมตร มีลักษณะเป็นตาดหินลาดเขา จะมีปริมาณน้ำมากในเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม แต่ละชั้นมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าเสียดายว่า อุทยานแห่งชาติจะทำการปิดน้ำตกม่อนหินไหล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนของทุกปี

น้ำตกม่อนหินไหล ตั้งอยู่บริเวณป่าแม่งัด อำเภอพร้าว ใช้เส้นทางเชียงใหม่ – พร้าว ประมาณ 85 กิโลเมตร เลี้ยวแยกซ้ายเข้าน้ำตก 14 กิโลเมต ที่เป็นทางลูกรัง จึงต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น

น้ำตกม่อนหินไหล ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 60 กิโลเมตร บนดอยม่อนหินไหล มีลักษณะเป็นภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200-1,700 เมตร สามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอพร้าวได้ชัดเจน มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางพรรณพืชและสัตว์ป่า บรรยากาศร่มเย็นและเงียบสงบน่าท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าโชคดีอาจเห็นนกเขนหัวขาวท้ายแดงอยู่บริเวณน้ำตก

Share