สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

เกาะมุก ถํ้ามรกตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในทะเลของตรัง

เกาะแหล่งนี้มีความสงบ ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็นโขดผาสูงตระหง่าน หันหน้าออกสู่ทะเลใหญ่ ทางด้านทิศตะวันตก หมู่บ้านชาวประมงจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของตัวเกาะ ซึ่งหันหน้าเข้าแผ่นดินใหญ่

เกาะมุกเป็นสถานที่สุดยอดในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การว่ายนํ้าและดํานํ้าท่องเที่ยวชื่นชมกับทัศนนียภาพของธรรมชาติที่สวยงาม และชมปะการังรอบๆบริเวณเกาะ

จุดเด่นของเกาะมีทะเลสาบที่ซ่อนอยู่มีสีเป็นมรกต เรียกเป็นชื่อไทยว่า “มรกต" ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง สีมรกตของนํ้ากระทบอยู่บนผนังของอุโมงค์

วิธีการเดินทางไปที่เกาะมุก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดย “เรือ” จากท่าเรือปากเมง ที่อำเภอสิเกา ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที และบนเกาะก็มีที่พักอาศัยให้บริการบนเกาะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.tourismthailand.org/Attraction/Koh-Muk-and-Tham-Morakot-Emerald-Cave--813

Share