สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา - เขื่อนแม่งัด

เชียงใหม่

178,165
ขออภัย กล้องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ขณะนี้ท่านได้ดูรูปภาพย้อนหลัง

จุดเด่น อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา - เขื่อนแม่งัด
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน มีสัตว์ป่า นานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกม่อนหินไหล อ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ประมาณ 878,750 ไร่ หรือ 1,406 ตารางกิโลเมตร
สถานที่ใกล้เคียง

ดอยอินทนนท์

วัดพรหมเกษร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง


ดูย้อนหลัง

สถานที่ใกล้เคียง

ดอยอินทนนท์

วัดพรหมเกษร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง

ความคิดเห็น
Share