สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

กระบี่ - สวนสาธารณะธารา 1

กระบี่

6,351
ขออภัย กล้องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ขณะนี้ท่านได้ดูรูปภาพย้อนหลัง

จุดเด่น กระบี่ - สวนสาธารณะธารา 1
สวนสาธารณะธารา เกิดจากการที่แม่น้ำกระบี่เกิดการตื้นเขิน เรือที่เคยมาจอดเทียบเพื่อทำการค้า ไม่สามารถเข้ามาประกอบการค้าได้เหมือนก่อน กรมเจ้าท่าจึงส่งเรือขุดลอกร่องน้ำมาดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกระบี่ หลังจากนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมสนับสนุนเรือขุดลอกร่องน้ำ และได้นำทรายที่เกิดจากการขุดลอกไปถมไว้บริเวณป่าชายเลนในบริเวณนั้น (สวนสาธารณะธาราในปัจจุบัน) ซึ่งป่าชายเลนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ และนี่คือที่มาของการเกิดสร้างสวนสาธารณะธารา
สถานที่ใกล้เคียง

กระบี่ - ประติมากรรมไม้มะหาด

กระบี่ - หาดไร่เลย์

กระบี่ - เกาะปอดะ 2


ดูย้อนหลัง

สถานที่ใกล้เคียง

กระบี่ - ประติมากรรมไม้มะหาด

กระบี่ - หาดไร่เลย์

กระบี่ - เกาะปอดะ 2

ความคิดเห็น
Share