สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

กระบี่ - ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

กระบี่

กระบี่ - ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

กระบี่ - ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน Signature
กระบี่ - ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงความเป็นอดีตในสถานะเมืองท่ากว่า 2,000 ปี ถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ผ่านการสร้างสรรค์โดยศิลปินจากทุกแขนงประกอบไปด้วยอาคารเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน, อาคารสาธิตการผลิตลูกปัดอันดามัน, หอศิลป์อันดามัน, อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและโรงเรียนต้นกล้าอันดามัน

ดูย้อนหลัง

phoneNumber
Share