สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

กระบี่ - เกาะปอดะ 2

กระบี่

กระบี่ - เกาะปอดะ 2

กระบี่ - เกาะปอดะ 2 Signature
กระบี่ - เกาะปอดะ 2
เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ เป็นเกาะเอกชนที่ยังคงความสวยงาม อีกหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเล กระบี่เกาะปอดะ ตั้งอยู่ในทะเลด้านหน้าอ่าวนาง อยู่ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร หาก ยืนอยู่ริมหาดที่ อ่าวนางหรือ หาดพนรัตน์ธารา แล้วมองออกไปในทะเลจะเห็นหมู่เกาะเล็กใหญ่กระจุกตัวอยู่ ในบริเวณใกล้ๆ กัน เกาะใหญ่ที่สุดในนั้นคือเกาะปอดะ เกาะใกล้ๆ กันได้แก่เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ ซึ่งเป็น 4 เกาะไฮไลท์สำหรับการท่องทะเลกระบี่ี

ดูย้อนหลัง

phoneNumber
Share