สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

กระบี่

เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก คำขวัญประจำจังหวัดที่สั้นได้ใจความและเห็นภาพชัดที่สุด เมืองที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเพียบพร้...
โกวเล้งได้กล่าวไว้ว่า .... “กระบี่อยู่ที่ใจ แม้กิ่งไผ่ก็ไร้เทียมทาน” แต่ช้าก่อนท่านโกวเล้ง ท่านพูดผิด...

พิพิธภัณฑ์

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าแบบคนเมืองกระบี่ที่ร้าน ราชรสติ่มซำ ติ่มซำสไตล์กวางตุ้ง ที่มาหลัง 9 โมงเมื่อไหร่มีสะดุ...
เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก คำขวัญประจำจังหวัดที่สั้นได้ใจความและเห็นภาพชัดที่สุด เมืองที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเพียบพร้...
โกวเล้งได้กล่าวไว้ว่า .... “กระบี่อยู่ที่ใจ แม้กิ่งไผ่ก็ไร้เทียมทาน” แต่ช้าก่อนท่านโกวเล้ง ท่านพูดผิด...

พาร์ทเนอร์

Share